நாடு முழுவதும் வன்முறைகள் நடைபெறுகிறது :​மஹிந்த

12.1.15

நாடு முழுவதும் வன்முறைகள் நடைபெறுகிறது. எமக்கு பாராளுமன்றில் பொறுப்பு இருக்கிறது. மைத்திரி அரசாங்கத்தின் 100 நாள் வேலை திட்டத்தை நன்றாக பாருங்கள் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

0 கருத்துக்கள் :