மொனராகலையில் நிலநடுக்கம்

17.9.14

மொனராகலை மாவட்டத்தில் சியம்பலாண்டுவ எனுமிடத்தில் சிறிய அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புவிச் சரிதவியல் அளவை சுரங்கம் பணியகம் அறிவித்துள்ளது.
2.1 ரிச்டர் அளவிலேயே நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த பணியகம் அறிவித்துள்ளது.
இன்று அதிகாலை 5.10க்கே இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த பணியகம் அறிவித்துள்ளது.

0 கருத்துக்கள் :