விழிவீச்சு - சிறைகளின் அவலம் KuviyamWebTV

7.4.14

ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த விடுதலை உணர்வுடனான குவியம்web TV இணையதளத்தினூடாக முதன் முதலாக யேர்மனி தேசத்த்தில் இருந்து இலங்கையின் சிறைகளில் தமிழ்க் கைதிகளுக்கு ஏற்படும் சித்திரவதைகள்!!.அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய இனிய தமிழீழ மக்களே!!.நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த விடுதலை உணர்வுடனான குவியம்web TV இணையதளத்தினூடாக முதன் முதலாக யேர்மனி தேசத்த்தில் இருந்து இலங்கையின் சிறைகளில் தமிழ்க் கைதிகளுக்கு ஏற்படும் சித்திரவதைகள் குறித்தும், வெளி உலகிற்குத் தெரியாமலே , சிறைகளிலே அவர்கள் கொல்லப்படுகின்றமை குறித்ததுமான விழிவீச்சு - தொகுப்பு1 வெளியிடு

0 கருத்துக்கள் :