24வது தடவையில் 64 ஆக அதிகரித்தது மனித எழும்புக் கூடு

17.2.14

திருக்கேதீஸ்வரம் மனிதப் புதைகுழியில் இருந்து மேலும் இரண்டு மனித எழும்புக்கூட்டு எச்சங்கள் இன்றைய தினம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
மன்னார் நீதவான் ஆனந்தி கனகரட்ணம்
 முன்னிலையில் அனுராத புரம் சட்ட வைததிய நிபுணர் டி.எல். வைத்தியரெட்ண தலைமையில் மீண்டும் இன்றைய தினம்  24 வது தடவையாக குறித்த மனித புதை குழியின் அகழ்வுப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இதன் போது மேலும் இரண்டு மனித எழும்புக்கூட்டு எச்சங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதோடு அடையாளம் காணப்படாத தடையப்பொருள் ஒன்றும் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது வரை மீட்கப்பட்டுள்ள மனித எலும்புக்கூட்டு எச்சங்களின் தொகை 64 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

0 கருத்துக்கள் :