தனித் தமிழீழமே தீர்வு..தமிழர் குருதியில்.கொமன்வெல்த் மாநாடா.?. சத்தியம் தொலைக்காட்சி

5.11.13

தமிழீழம் சார்ந்த செய்திகளையும்.ஆய்வுகளையும், ஈழத்தமிழினம் படும் சொல்லில் அடங்கா துன்பங்களையும்  தொடர்ந்து வெளிக்கொண்டு வரும்   சத்தியம் தொலைக்காட்சிக்கு ஈழத்தமிழர்கள் சார்பில் நன்றிகள்.

0 கருத்துக்கள் :