பிரிகேடியர் பால்ராஜ் நினைவுக்கிண்ண சுற்றுப்போட்டி2013

3.9.13

 
ஐரோப்பியா ரீதியாக 24 அணிகள் பங்குபற்றும் மாபெரும் துடுப்பாட்ட போட்டி வீரனை நினைவில் கொள்ள விளையாட்டை துடுப்பாக்குவோம் .ஆம் உறவுகேளே  பிரிகேடியர் பால்ராஜ்  நினைவுக்கிண்ண மென்பந்து துடுப்பாட்ட சுற்று போட்டி 2013

0 கருத்துக்கள் :