ஐ.நா.முன்றலில் மாபெரும் கவனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடல்

24.8.13

ஒரு பலம்வாய்ந்த சர்வதேச சக்தியாக அணிதிரண்டு எமது மக்களின் விடிவுக்காக உலக தமிழினம் உரிமைக்குரல் எழும்ப வேண்டும். தமிழ் இன அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா.முன்றலில் ஒன்று கூடல்

0 கருத்துக்கள் :