பேசும் படம் - நடிகர் விவேக்.

1.6.13

பிஸ்கட் உண்ணும்பிஞ்சு குஞ்சை பிணம் தின்பவர்கள் சுட்ட படம் மலராத மொட்டின் மார்புக்கூட்டை மனிதமிருகங்கள் கிழித்த படம் ஆட்டுக்குட்டியின் அறியாதருனத்தில் வேட்டை நாய்கள் விலையாடிய படம். மலை முகட்டில் இருந்த மனிதாபிமானம் தலை கீழாய் விழுந்து தவித்த படம். ஓவென்று அழுது ஒழுகிய ரத்தமெல்லாம் சாவின் விழி வழியே சரிந்து விழுந்த படம். ! .0 கருத்துக்கள் :