10 இலட்சம் ரூபாவை வென்ற அதிஷ்ட லாப சீட்டு யாருடையது?

26.6.13

வெற்றிக்குரிய அதிஷ்ட இலாப சீட்டுக்கு கணவனும் மனைவியும் உரிமை கோரியுள்ளதையடுத்து உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் வரையிலும் பரிசு வழங்குவதை ஒத்திப்போடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெற்றியீட்டிய அதிஷ்டலாபசீட்டுக்கு உரிமை கோரி கணவனும் மனைவியும் கம்பொல பொலிஸில் முறையிட்டுள்ளனர்.
மகனுக்கு ஏடு தொடங்கிய நல்ல நேரத்தின் பிரகாரம் தான் குறித்த அதிஷ்டலாப சீட்டை கொள்வனவு செய்ததாக மனைவி தனது முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.
இல்லை, இல்லை தன்னால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட அதிஷ்ட லாப சீட்டே மனைவியினால் லொத்தர் சபைக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாக கணவன் தனது முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்தே பரிசு வழங்குவதை ஒத்திப்போடுவதற்கு லொத்தர் சபை தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கின்றது

0 கருத்துக்கள் :