இனி ஒரு... விதி செய்வோம்

19.3.13


கை இருந்தும் கையெழுத்து போடாத கோழைகளே.,
வாய் இருந்தும் ஈழ ஆதரவு தராத ஊமைகளே..,
உங்களுக்காக…!!! தன்னம்பிக்கை கொண்ட தமிழன்……!!!
......ஸ்டான்லி தமிழ்ச்செல்வன்.....
முகநூலில் வந்த முத்தொன்று

0 கருத்துக்கள் :