மாவீரர் நாள் 27நவ2012-வரலாறான வல்லமைகள்

19.10.12

தாயக கனவுடன் சாவினை தழுவிய சந்தன பேழைகள் .தமிழீழ விடுதலையை உன்னத இலட்சியமாகக்கொண்டு தம் உயிர்களை ஆகுதியாக்கிய வீரமறவர்களின் நினவு நாள் மாவீர நாள் 2012 சுவிஸ். காலம்.27.11.2012 மதியம் 12.30 நிகழ்வு இடம்பெறும் இடம் .Forum Fribourg
.....................

0 கருத்துக்கள் :