இவ் ஊரில் இவர்கள் இவர்கள் போல் நீங்கள் .....

7.9.12


சிறுப்பிட்டி ஒன்றியமும் சிறுப்பிட்டி இணையமும் சேர்ந்து
சிறுப்பிட்டி மேற்கு கிராமத்தில் இரு பெரியவர்களை . இன்று விழா எடுத்து வாழ்த்தியும் உள்ளனர்.

  • மேலும் அந்த கிராமத்து இணையமும் அவர்களின் செயற்பாடும்

  • 0 கருத்துக்கள் :